Η Λειτουργική Προπόνηση εφαρμόζει ασκήσεις και κινητικά μοτίβα αντίστασης, τα οποία βελτιώνουν την λειτουργικότητα του ασκούμενου, την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις καθημερινές δραστηριότητές του ευκολότερα και χωρίς ανεπιθύμητους τραυματισμούς. Επομένως συμβάλλει στην πρόληψη και αντιμετώπιση κακώσεων, στην ευκινησία, στην βελτίωση των αντανακλαστικών και φυσικά της ποιότητας ζωής.