Κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ 20:00 – 21:00

ΛΕΣΧΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
“ΒΡΕΣ ΤΟ ΙΚΙΓΚΑΪ ΣΟΥ”

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20:00

UCHU PARTY!

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 10:30 – 19:00

UCHU DAILY YOGA RETREAT