Ένα πλήρες σύστημα σωματικής αγωγής και παράλληλα μία πολεμική τέχνη με το πιο ολοκληρωμένο σύστημα αυτοάμυνας καθώς συνδυάζει μεθόδους ρίψεων, εδάφους αλλά και χτυπημάτων. Προάγει το ήθος και την ακεραιότητα του χαρακτήρα, την πνευματική και ηθική πειθαρχεία, καθώς και την αρμονική ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος και συντελεί στην αύξηση της δύναμης, της ταχύτητας, της αντοχής, της ευλυγισίας αλλά και της επιδεξιότητας. Ένα άθλημα ασφαλές και ολοκληρωμένο για τα παιδιά σας!