Ωράριο λειτουργίας:

Ανανεωμένο Πρόγραμμα Αιθουσών & Διευρυμένο Ωράριο Λειτουργίας από 1/09/2023

> Δευτέρα – Παρασκευή  08:00-23:00
> Σάββατο  08:00-16:00
> Κυριακή  09:00-15:00