Εργαστήριο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης

Ολοκληρωμένο Γυμναστήριο

Γεωργίου Παπανδρέου 94

54655 Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 41 22 21

[email protected]