ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2017-09-21T15:42:31+00:00

Εργαστήριο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης

Ολοκληρωμένο Γυμναστήριο

Γεωργίου Παπανδρέου 94

54655 Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 41 22 21

info@uchu.gr