Αποκατάσταση στο σπίτι!
Αν κάποιο κινητικό πρόβλημα σας κρατάει στο σπίτι,
έρχεται το #uchuwellness σε σας!

Αποκατάσταση σε 3 βήματα:
1️⃣ Κλινική εκτίμηση
2️⃣ Πρόγραμμα αποκατάστασης
3️⃣ Επίβλεψη Φυσίατρου

Για ηλικιωμένους με αστάθεια βάδισης, ασθενείς με πρόσφατα κατάγματα ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο κλπ.
Περισσότερα στο 📞2310 412221