Το Εργαστήριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης UCHU αναλαμβάνει με αποτελεσματικό τρόπο την ολιστική αντιμετώπιση κινητικών προβλημάτων ηλικιωμένων ατόμων με εξατομικευμένα προγράμματα κατ’οίκον.

Πολλές παθήσεις σε ηλικιωμένα άτομα (όπως παρκινσονισμός, πρόσφατο κάταγμα χειρουργηθέν, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, διατροφικά ελλείματα κλπ) μπορούν να οδηγήσουν σε αστάθεια βάδισης με συνοδό κίνδυνο πτώσης και σοβαρού τραυματισμού.

  1. Κλινική Εκτίμηση: Το πρώτο βήμα είναι η κλινική εκτίμηση από Φυσίατρο με στόχους τη διάγνωση της αιτίας των κινητικών προβλημάτων, και τον έλεγχο με παραπομπή για ειδικές εξετάσεις όταν χρειάζεται (οστεοπόρωση, διατροφικά ή άλλα ελλείμματα).
  2. Πρόγραμμα Αποκατάστασης: Στη συνέχεια προτείνεται το πλέον κατάλληλο πρόγραμμα αποκατάστασης (φυσικοθεραπεία κατ’οίκον ή πρόγραμμα στο κέντρο μας).
  3. Επίβλεψη Φυσίατρου: Όλο το πρόγραμμα γίνεται υπό την τακτική επίβλεψη και καθοδήγηση του Φυσίατρου!

Θεραπευτική Άσκηση στο UCHU

Η θεραπευτική άσκηση σε ηλικιωμένους χωρίς κινητικά προβλήματα, η οποία πραγματοποιείται στον χώρο μας, έχει αποδεδειγμένα, μετά από πλήθος μελετών, ευεργετικά αποτελέσματα στην πρόληψη άνοιας, στην καρδιοαναπνευστική λειτουργία, στα μυοσκελετικά προβλήματα και σε πληθώρα άλλων παθήσεων. Χωρίς πιθανές παρενέργειες φαρμάκων!